Telefon 612 853 052

Telefon 500 107 444

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jak działalność skupów złomu wpływa na środowisko?

Punkty skupu złomu są jednym z istotniejszych ogniw lokalnego systemu gospodarki odpadami, czyli w tym wypadku przedmiotami metalowymi, które można wykorzystać ponownie w procesie recyklingu. Działalność punktów skupu złomu wpisuje się w model zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko naturalne oraz ograniczania skutków katastrofy klimatycznej.

Pozytywne aspekty skupu złomu

Głównym celem recyklingu jest zmniejszenie ilość śmieci wytwarzanych i gromadzonych na składowiskach, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie zużycia węgla, drewna, a nawet plastiku do produkcji nowych przedmiotów. Dzięki temu mniej dwutlenku węgla dostaje się do atmosfery, powietrze jest czystsze, mniej zanieczyszczeń dostaje się przy tym też do gleby i wód gruntowych. Szacuje się, że recykling 75 tysięcy ton metali redukuje o tonę emisję dwutlenku węgla.

W punktach skupu złomu udaje się odzyskać cenne surowce, takie jak cyna, srebro, platyna czy tytan. Ich odzyskiwanie jest dużo tańsze, a także lepsze dla środowiska naturalnego czy bardziej etyczne niż ich wydobycie. Kurczące się złoża surowców naturalnych wymuszają otwieranie kopalń w Afryce czy Azji, a przez to wycinanie lasów deszczowych i przepędzanie rdzennej ludności.

Dzięki procesowi odzyskiwania i przetwarzania metali zmniejsza się również ilość zużywanej wody i energii do produkcji nowych. W momencie, kiedy latem wiele regionów na świecie doświadcza suszy czy czasowych przerw w dostawie energii elektrycznej, zwiększanie ilości recyklingowanych surowców wydaje się jednym z najprostszych rozwiązań ratunkowych. Co istotne, szczególnie w okolicy dużych aglomeracji miejskich udaje się też „oszczędzać” miejsce i tereny, które inaczej musiałyby być przeznaczone na składowiska śmieci.

Bezpośredni wpływ punktu skupu na sąsiedztwo

Lokalizacja punktu skupu złomu musi być zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, nie może negatywnie wpływać na środowisko ani sprawiać kłopotów okolicznym mieszkańcom, takich jak hałas czy niemiły zapach. Aby otworzyć skup złomu, należy otrzymać decyzję środowiskową o działalności od urzędu miejskiego lub starosty powiatu. Punkty skupu złomu podlegają też kontroli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Sprawdzają one, czy nie naruszane są normy, na przykład niebezpieczne urządzenia, jak akumulatory, rozbierane są w pomieszczeniach zamkniętych, uniemożliwiających przedostanie się jakichś płynów do gleby i wód gruntowych. Czy nieprzekraczane są ilości składowanych szczególnie niebezpiecznych materiałów, na przykład łatwopalnych. Czy składowanie złomu, cięcie i prasowanie odbywa się zgodnie z procedurami.

Osoba ubiegająca się o decyzję środowiskową przed otwarciem skupu złomu musi dokładnie przemyśleć i opisać w karcie informacyjnej wszystkie aspekty emisyjności zanieczyszczeń powietrza i sposobów ich ograniczania, a także wpływ punktu na okoliczną roślinność i siedliska zwierząt.