Telefon 612 853 052

Telefon 500 107 444

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Jak wdrożyć program gospodarki odpadami w firmie?

W zależności od rodzaju produkcji lub usług, wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości produkowanych odpadów, na każdym przedsiębiorcy spoczywa obowiązek gospodarowania odpadami. Obowiązek ten dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstwa na każdym z etapów – od budowy i eksploatacji, aż po zakończenie działalności. Jakie dokumenty przedsiębiorca powinien przygotować i przedłożyć w urzędach przed rozpoczęciem działalności? Jaka jest ścieżka uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnych przy prowadzeniu inwestycji?

Rodzaje decyzji administracyjnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, do posiadania stosownych decyzji administracyjnych obowiązane są zarówno podmioty wytwarzające odpady, jaki i podmioty gospodarujące odpadami. Prawie każda działalność gospodarcza wiąże się z wytwarzaniem odpadów. W zależności od ich rodzajów i ilości przedsiębiorca obowiązany jest przedłożyć we właściwym urzędzie stosowny wniosek zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Zgodnie z nową ustawą o odpadach z 2012 r. nowe uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami to: zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie zintegrowane. Firmy mają obowiązek przechowywania odpadów w sposób niezagrażający środowisku i przekazywania ich do utylizacji tylko podmiotom posiadającym zezwolenie na przetwarzanie tych materiałów. Sposób przechowywania odpadów zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Oprócz powstawania odpadów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, każda firma generuje także odpady komunalne. Każdy przedsiębiorca ma także obowiązek sporządzania corocznych sprawozdań z korzystania ze środowiska. Chodzi o użytkowanie samochodu służbowego i spalania paliwa czy użytkowanie kotłów opalanych paliwem stałym lub płynnym.

Ewidencja odpadów

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Ewidencję pełną prowadzi się z zastosowaniem karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu. Ewidencja w przypadku wytwórcy odpadów powinna obejmować miejsce przeznaczenia odpadów. W przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów musi obejmować sposoby gospodarowania odpadami oraz dane o ich pochodzeniu, a w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady na składowisko oraz zarządzającego składowiskiem obejmuje dodatkowo podstawową charakterystykę oraz wyniki testów zgodności. Brak ewidencji lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny. Dokumentację ewidencji odpadów przechowywać należy 5 lat, od roku kalendarzowego, w którym sporządzono dokumenty.